Affärsutveckling som klarar draknästet

Behöver du hjälp med att ta fram ett material som klarar de svåra frågorna som drakarna ställer?

Håller din affärsidé? Tipsen för att testa om den fungerar!

Har du en bra affärsidé men behöver investering till ditt företag. Vi hjälper dig genom att göra ett noggrant förarbete. Vi har tipsen för att komma igång.

Tipsen som får din affärsidé att lyfta

En investerare vill satsa på affärsidéer som håller över tid. De vill investera i företag som leds av drivna entreprenörer, så underskatta inte ditt personliga engagemang. Du behöver ta reda på om det går att leva på din affärsidé över tid och vad som behöver utvecklas för att skapa ett välmående företag. Vad kan du hantera på egen hand och vad du behöver hjälp med. Planen kommer att vara till hjälp när du ska sälja in idén till banker och investerare.
vi vet vad som krävs

Beskriv din affärsidé

Definiera produkterna och tjänsterna som du kommer att erbjuda.

Beskriv målgruppen/grupperna och vad erbjudandet kommer att tillföra och lösa för dem.

Målgruppsanalys

Beskriv vilket mervärde dina produkter/tjänster skulle ge dessa målgrupper, vilka problem kommer dina produkter/(tjänster att lösa?

Produktframtagning & leveransmodell

Hur ska produkten/tjänsterna tas fram och hur ska de levereras?

Vem kommer att ta fram produkterna/tjänsterna?Hur ska produkterna/tjänsterna levereras?

hur ska produkterna/ tjänsterna säljas

Butiker, personliga besök, telefonförsäljning, digitala kanaler, via andra bolag, genom nätverk etc.

Marknadsförings-strategi

Hur ska du marknadsföra produkterna/tjänsterna?

Mässor, utställningar, nätverk, annonsering via traditionell media (tidningar, TV), annonser via digitala kanaler, social media och hemsida etc.

hur ska du tjäna pengar?

Vilka intäkter kommer du att ha och när i tiden?

Vilka investeringar krävs för verksamheten?

Hur stora löpande utgifter kommer verksamheten att ha i genomsnitt?

Vilken lönsamhet kommer du att ha baserat på intäkter, kostnader och investeringar?

Ett Business Case behöver skapas för att göra ett trovärdigt scenario över när intäkter och kostnader inträffar över tid.

Riskanalys

Vilka risker finns med att starta verksamheten? Ekonomi, kompetenser, resurser, beroenden etc.

 

Tillsammans med dig kan vi ta fram ett business case för att se om din affärsidé håller.

Tillsammans kan vi ta fram en plan & ett Business Case som håller!

Vi har arbetat med affärsutveckling och frågor kring lönsamhet och investeringar under många år. Vi kan stötta dig i att ta fram affärsplaner och produkt/tjänstestrategier för att skapa en hållbar affärsidé.
du har idéerna - vi har kunskapen