Kravhantering & Konceptdesign

För att lyckas med ditt IT projekt krävs att du är en riktigt bra kravställare. Är man inte van så kan det vara skönt med lite stöd i detta.

Kravhantering vid beställning av IT-system & applikationer

Att ta fram en högkvalitativ kravspecifikation vid inköp och utveckling av mjukvaror är så viktigt men många gånger underskattat.

För att uppnå vision, syfte och mål krävs det att vara en riktigt bra beställare. Vår expertis har genom åren blivit att agera som länken mellan kunden och systemutvecklare. I denna roll krävs att jag får en förståelse för verksamheten, vilken vision som finns samt nuläge och önskat läge.

En riktigt bra krav­specifikation är A & O

Att ta fram en högkvalitativ kravspecifikation vid inköp och utveckling av mjukvaror är så viktigt men många gånger underskattat. För att uppnå vision, syfte och mål krävs det att vara en riktigt bra beställare. Vår expertis har genom åren blivit att agera som länken mellan kunden och systemutvecklare. I denna roll krävs att jag får en förståelse för verksamheten, vilken vision som finns samt nuläge och önskat läge.
behöver du hjälp med ditt IT-projekt?

Vision, syfte och målbild

Vad vill man uppnå med systemet och vad ska det tillföra verksamheten?

Definiera målgruppen

Vilken är målgruppen/målgrupperna för systemet?

Vad ska systemet stödja?

– Vad ska systemet lösa och förbättra för målgruppen?

– Vilken nytta skall systemet tillföra när det är implementerat? 

– Kraven skall utgå från den förväntade målbilden

Funktionella krav

Vad ska systemet göra och vilka funktioner ska finnas?

Definiera logik som systemet behöver kunna utföra

Vilka plattformar skall systemet kunna användas på? 

Kapacitet & prestanda

Integrationer och säkerhet

Val av designlinje

– Vilken känsla vill vi skapa med systemet?
– Vilka färgkoder och typsnitt ska vi använda?

Konceptdesign

Genom att skissa upp systemet får både beställaren en känsla över hus systemet skulle kunna se ut och fungera. Det fungerar som ett diskussionsunderlag och det är enkelt att justera design, layout och tänkt funktionalitet. När du som kund känner dig nöjd med upplägget finns ett material att diskutera med systemutvecklarna. Konceptdesignen tillsammans med kravspecifikationen ger möjlighet att ta fram tidsestimering och tidsplaner samt ett kostnadsförslag.
det kreativa stadiet i processen

dags att börja skissa

Att skapa en konceptdesign är ett hantverk. Systemet bör återspegla företagets värdegrunder och dess produkter eller tjänster. Vi brukar skissa upp några övergripande sidor för att fånga en känsla i systemet och applikationen. Här handlar det om att hitta en designlinje, en tilltalande layout som passar känslan man vill förmedla till sina användare eller kunder. Det kan vara en känsla av lyx, kvalitet, hälsa, ekologiska, miljövänliga produkter etc. 

Funktioner och logik

Genom att skissa upp sida för sida med olika funktioner skapas undersidor med de vyer, funktioner och olika val som ska vara med i systemet. För varje funktion och knapp i systemet kan det finnas olika val som leder till nya sidor. Alla dessa sidor skall vara med för att till slut få fram en konceptdesign som återskapar hela det tänkta systemet.

Exempel på konceptdesign

Du har visionen - vi hjälper dig att förverkliga den!

Conceptliving

Safexit

Mobilus digital rehab