Kommunikation & marknadsföring

Att ha en god kommunikation är så viktigt i alla sammanhang. Till och med glada överraskningar kan tas emot med skepsis om inte mottagaren är förberedd. Tänk dig att du kommer hem och någon har rivit ut ditt gamla kök – som du klagat på så länge – och byggt nytt utan att du visste om det. Hade du blivit glad om du inte fått vara med på ett hörn i förberedelsen? Du ville ha ett ljust och fräscht kök och nu står där supermodernt kök med svarta högblanka luckor i ditt hem…

Prioriterar ni kommunikation i era projekt?

Värdet av att kommunicera ska aldrig underskattas och bygger på förtroende, tillit och samarbete. Att beskriva nuläge och önskat läge är en viktig del i kommunikationsplanen. I planeringsstadiet bör olika målgrupper för olika typ av information identifieras. Alla på företaget som genomgår en förändring av detta slag behöver ha övergripande information men samtliga behöver inte ha alla detaljer.

Kommunikationsansvar i program eller projekt

Vi har en stor vana att arbeta med kommunikation när företag behöver en extra resurs. Har deltagit i en rad stora förändringsprojekt genom åren. Behöver ditt företag hjälp med en kommunikatör som stöttar ett program eller projekt med informationsmaterial, rapporteringsunderlag till styrgrupper och kanske utbildningsmaterial till de som berörs av projektet? Jag är van att själv ta på mig projektledar-rollen men har även stor vana att arbeta nära programledare och projektledare
Saab IT, Saab group

digitala Annonser

Behöver ditt företag hjälp med att ta fram annonser? Vi hjälper er med budskap, texter och grafisk formgivning för marknadsföring i digitala medier.

tryckt reklam

Ska ditt företag annonsera i en tidning eller kanske tillverka en folder. Vi tar fram material baserat på era önskemål och tar fram förslag baserat på målgrupp, budskap och innehåll. 

Kommunikation är A & O

Många projekt fallerar på grund av dålig kommunikation. Kommunikation betyder överföring av information. Det innebär ett utbyte av tankar och idéer mellan människor för att uppnå en förståelse. Director Codes styrka är ha intresse och att vilja sätta sig in i alla kunders situation och behov. Genom att ha en nära dialog kan vi ta fram och utforma material för olika ändamål och målgrupper.

Tekniska datablad

Vi hjälper företag med framtagning av tekniska produktdatablad och säkerhetsdatablad. För vissa produkter krävs det att det finns dokumentation för att det ska vara lagligt att säljas och saluföras.